september 4, 2016

Media info

Blästrings media

Blästrings media


Info Blästrings Media

Vi kan bland annat erbjuda:

Steel shot
Steel grit
Korund Aluminiumoxid
Glaskulor
Rostfri shot
Rostfri grit
Super Garnet
Trådklipp
Peening media
Plastgranulat
Glasgrit
Övrig blästermedia

Se vidare förklaring nedan.

Aluminiumoxid
Ett avverkande medel för fristråleblästring och blästerskåp. Aluminiumoxid ger en effektiv behandling som ofta används för att uppnå god vidhäftning. Bra på alla typer av material, främst rostfritt, glas, stål, sten och aluminium.

Aluminiumsilikat
Ett avverkande medel för fristråleblästring. Aluminiumsilikat är ett aggressivt material som används för blästring inom alla områden av korrosionsskydd eller rengöring före ytbehandling.

Glaskulor
Ett polerande och rengörande medel. Används till fristråleblästring eller i blästerskåp. Glaskulorna hamrar bort ytbeläggningar och plattar till mikroskopiska upphöjningar utan att i egentlig mening avverka något av materialet. Fungerar utmärkt på rostfritt, glas, stål och aluminium.

SuperGarnet
Ett avverkande eller grovt rengörande medel att använda vid all typ av blästring, inklusive svepblästring. Tack vare sin kornform och kemiska sammansättning arbetar SuperGarnet snabbt och effektivt på alla material.

Kopparslagg
Ett avverkande medel för fristråleblästring. Kopparslagg är ett aggressivt material som inte tar upp fukt och är användbart inom alla områden av korrosionsskydd eller rengöring före ytbehandling. Går även bra att använda på rostfria och ickemagnetiskt stål samt till våtblästring.

Rostfri grit
Ett avverkande och rengörande medel att använda i blästerskåp eller till slungblästring. Rostfri Grit ger en aggressivare yta än Rostfri Shot. Rostfri Grit är ett exklusivt medel som passar bäst till aluminium och rostfria material.

Rostfri shot
Ett milt avverkande och rengörande medel att använda i blästerskåp eller till slungblästring. Rostfri Shot ger en fin yta. Det är ett exlusivt medel som är utmärkt till aluminium och rostfria material. Mycket skonsamt mot utrustningen.

Steel grit
Ett avverkande medel avsett för slungblästring eller fristråleblästring. Steel Grit ger en aggressiv yta och är avsett för komplicerade blästringsarbeten eller där man önskar en grov ytprofil.

Steel shot
Ett avverkande medel avsett för slungblästring. Steel Shot rensar effektivt samtidigt som det är skonsamt mot anläggningen. Det avverkar glödskal, valshud, rost och färg.

Stålsand
Ett aggressivt avverkande medel att använda vid fristråleblästring. Stålsand används allmänt inom industrin för blästring av smidda, gjutna och valsade detaljer. Stålsand är skarpkantig.