september 27, 2016

Våtblästring

Våtblästring

Våtblästring med vår ECOQUIP 2, Maximal effekt, minimal dammspridning

miljövänlig blästring

Bättre än torrblästring
• Kräver betydligt mindre blästermedel
• Tar bort upp till 92 procent av det luftburna dammet
• Minskar rengörings- och avfallshanteringskostnaderna
• Ett snabbt och effektivt alternativ till torrblästring
• Inställbar för en mängd olika blästertryck
• Fungerar på praktiskt taget alla ytor
• Skadar inte underlaget*
• Fungerar med alla ändamålsenliga blästermedel
• Effektiv i regn och hög fuktighet

Bättre än traditionell vattenbaserad blästring
• Kräver betydligt mindre blästermedel
• Kräver betydligt mindre vatten
• Ingen giftig vattenavrinning**
• Inget slam att städa upp
• Inställbar för en mängd olika blästertryck
• Effektiv för praktiskt taget alla användningsområden

Klara nästan alla tillämpningar
• Borttagning av färgskikt
• Borttagning av sjöfartsfärg
• Borttagning av rost och korrosion
• Borttagning av färgskikt och beklädnad inom industrin
• Allmän rengöring av metall, sten och trä
• Bly- och asbestsanering
• Underhåll av byggnader och byggplatser
• Restaurering av byggnader och artefakter
• Borttagning av vägmarkeringar
• Rengöring och färgborttagning vid arkitekturarbete
• Graffitisanering